Uverejnené 15.10.2020

BAUTEKO - Kúpeľňové štúdio

ATLAS PLUS BIELY
Biely flexibilný lepiaci tmel triedy S1

VÝHODY:
Dvakrát hrubšia vrstva lepenia – od 2 do 10 mm – umožňuje lepenie obkladov na podklady s malými nerovnosťami, bez nutnosti vykonania dodatočných vyrovnávajúcich vrstiev.
Je veľmi pružný – priečna deformácia S1 – prípustný priehyb tvrdého lepidla sa pohybuje medzi 2,5 a 5 mm. (skúška podľa PN-EN 12002).
Dvakrát hrubšia vrstva lepenia – od 2 do 10 mm – umožňuje lepenie obkladov na podklady s malými nerovnosťami, bez nutnosti vykonania dodatočných vyrovnávajúcich vrstiev.
Má zvýšenú prídržnosť – skutočná prídržnosť k betónovému podkladu za normových podmienok je 2,0 N/mm² (minimálna prídržnosť podľa normy je 1 N/mm²).
Znížený sklz – umožňuje lepenie obkladov „zhora nadol“ – optimálna konzistencia a hrúbka vrstvy odstraňuje sklz lepidla, čo umožňuje začať prácu na stene zhora a vyhnúť sa lepeniu dorezávaných obkladačiek na lícovom povrchu steny.
Predĺžená otvorená doba umožňuje položiť obkladačku na lepidlo v priebehu 30 minút od okamžiku jeho nanesenia na podklad – je možné ho jednorázovo naniesť na väčší povrch a vďaka tomu minimalizovať čas práce.

Určenie
Druhy lepených obkladov – malý a stredný rozmer; stredná nasiakavosť; keramické (glazované, neglazované, gres, mozaika), cementové, kameninové a pod.
Získanie odhadu ceny
Správa bola odoslaná. Budeme vás čoskoro kontaktovať.